create.png


Je kan je eigen competitie naar wens maken met de Laddercompetitie App of website. Je wordt dan tevens Eigenaar en Beheerder van die competitie. Op een later tijdstip kun je het beheer eventueel toewijzen aan een andere persoon.


Klik op Nieuwe Competitie en volg de stappen hieronder :

1. Kies voor welk geslacht de competitie is (dames, heren of beide)
Kies Heren of Dames. Indien het een competitie betreft voor zowel dames en heren, kies dan Beide.

2. Kies een leeftijdscategorie
Er is een drop down menu waarmee je de minimum en maximum leeftijd voor de competitie kan instellen.Je kan meerdere competities aanmaken voor verschillende leeftijdsgroepen, De minimale leeftijd van een competitie is 13 jaar omdat in sommige landen de App niet gebruikt mag worden door jongere kinderen.

3. Vul je ranking in(optioneel)

Indien je de competitie alleen toegankelijk wil maken voor bepaalde speelsterktes kun je deze hier instellen.In sommige landen wordt de speelsterkte bijgehouden door de bond(in nederland de KNLTB en in Belgie RBTF) Het systeem kan niet automatisch verifieren of deelnemers voldoen aan deze speelsterkte eisen. De organisatie dient daar zelf op toe te zien.


4. Start en einddatum instellen

Een competitie moet een startdatum en einddatum hebben. De start datum is de datum waarop de competitie daadwerkelijk begint. Voor die datum dienen er voldoende spelers te zijn aangemeld. De einddatum is de datum waarop de competitie eindigt en de winnaar bekend is. De startdatum is dus een andere datum dan de aanmaak datum(creation date). Zowel de start als einddatum kunnen worden aangepast. Echter kan de einddatum niet meer dan 365 na de aanmaak datum liggen.


5. Kies uiterlijke inschrijfdatum
Nieuwe spelers kunnen deelnemen tot deze datum. Je kan er voor kiezen om de inschrijving geopend te houden terwijl de competitie al aan de gang is.

6. Regels opstellen(gebruik de standaard Regels of maak je Eigen Regels)

Na het maken van de competitie instellingen worden er een aantal Regels automatisch aangemaakt. Bijv. leeftijds restricties, geslacht, start en einddatum worden automatisch toegepast en in de Regels omschreven. Deze regels worden altijd getoond en kunnen niet worden verwijderd. Daarnaast hebben we een aantal Aanbevolen Regels opgesteld die de organisatie kan helpen om de competitie in goede banen te leiden. Deze regels kunnen desgewenst wel verwijderd worden. Tot slot kun je Eigen Regels toevoegen om je competitie geheel naar wens te laten verlopen. Regels kunnen door alle deelnemers worden gelezen zodat het voor iedereen duidelijk is waar men zich aan moet houden.


7. Maak een geheime code(organisatie code) om je competitie makkelijk te vinden(optioneel)

Deze geheime en unieke code kun je delen met een besloten groep, bijvoorbeeld via Email of WhatsApp. Wanneer een deelnemer in de App zoekt op Organisatie Code en vervolgens de unieke code intikt zal de competitie worden gevonden en kan er aan worden deelgenenomen.


8. Kies of alleen club leden mogen deelnemen

Hier kun je het verenigingsnummer ingeven. Let op! Wanneer je een verenigingsnummer ingeeft mogen alleen spelers deelnemen die ditzelfde verenigingsnummer in de App hebben opgegeven. Dit staat onder Instellingen, Profiel Instellingen. Indien volgens het systeem de verenigingsnummers niet overeenkomen zal een speler niet worden toegelaten. Oftewel spelers die volgens de App geen lid zijn van de club kunnen dan niet deelnemen aan de competitie. Laat dit veld leeg wanneer je wil dat iedereen mee kan doen(wel of geen lid van de club)


9. Voeg Prijs informatie toe(optioneel maar aanbevolen)

Voeg wat plaatjes en informatie toe over de prijs die de winnaar van de competitie in ontvangst mag nemen. Indien de prijs wordt aangeboden door een sponsor kan er bijvoorbeeld wat tekst of een sponsorlogo worden toegevoegd of een plaatje van de te winnen prijzen.Zelfs indien er geen echte prijs te winnen is dan raden we het aan om toch een prijsuitreiking te houden en de informatie daarover hier in te voeren.


10. Locatie instellen

Een competitie wordt gebruikelijk gespeeld op de locatie van de vereniging. Echter kan er ook gespeeld worden op een publiek veldje of op meerdere locaties. Indien er op 1 locatie gespeeld word kan er een adres en postcode opgegeven worden. In het geval van meerdere locaties kan dat hier beschreven worden.


11. Logo's toevoegen(bijv. sponsorlogo en clublogo)

Je kan max. twee logos toevoegen. Je bepaalt zelf of je een clublogo en/of sponsorlogo wil gebruiken. Deze logos worden getoond op iedere grafische weergave van de ladder. Dus in De App, op de Laddercompetitie website en desgewenst wellicht ook op de TV in de kantine. Het delen met social media is ook makkelijk waardoor het bereik heel groot is.